BIURO RACHUNKOWE LEA

                             

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

ceny netto, bez podatku VAT

Księga przychodów i rozchodów

 

 

 

 

 

 

 

*Dokumenty księgowe podlegające wpisaniu do prowadzonej ewidencji np. faktury, rachunki, noty, raporty fiskalne, dowody wewnętrzne.

Księgi handlowe

 

 

 

 

 

 

 

*Dokumenty księgowe podlegające wpisaniu do prowadzonej ewidencji np. faktury, rachunki, noty, raporty fiskalne. W przypadku list płac, raportów kasowych, wyciągów bankowych, poleceń księgowania – każde 10 pozycji liczone jest jak 1 wpis.

POWYŻSZA CENA DODATKOWO ZAWIERA:

konsultacje księgowe

przesyłanie plików JPK_VAT

rozliczenia ZUSu właściciela

odbiór dokumentów od klienta (raz w m-cu)

roczne zeznanie podatkowe podmiotu

 

Ryczałt ewidencjonowny  - minus 20% od ceny KPiR (min. 100 zł.)

Podmiot zwolniony z VATu - minus 20% od ceny podstawowej ( min. 100 zł.)

 

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 

Obsługa kadrowo - płacowa - 30 zł. /osoba

Obsługa umów cywilnoprawnych do 20 zł./osoba

Usługa w trybie ekspresowym - plus 50% ceny podstawowej 

Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego - 15 zł.

Rozliczenie eksportu, importu, transakcji UE - 15 zł.

Rozliczenie VAT marża - 15 zł.

Stworzenie struktury JPK_FA - 10 zł./faktura

Wystawienie faktury plus struktura JPK_FA - 20 zł.

Wystawienie noty księgowej, wezwania - 15 zł.

Wystawienie noty korygującej, potwierdzenia sald - 10 zł.

Ustalenie różnic kursowych (do 5 pozycji) - 30 zł.

Korekta deklaracji, sprawozdań, ewidencji - z winy Klienta - 30 zł.

Rozliczenie delegacji krajowej od 15 zł., zagranicznej od 25 zł.

Przesłanie pliku JPK na żądanie organów skarbowych - 15 zł. (nie dotyczy JPK-VAT)

Pozostałe usługi nie wymienione powyżej - stawki ustalane indywidualnie.

 

CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Wypełnienie wniosku o emeryturę od 50 zł. brutto

(cena 50 zł. dot. maksymalnie 5 wpisów)

Rozliczenie PITu rocznego od 30 zł. brutto

(cena 30 zł. dot. PITu bez ulg, przy jednym źródle krajowego dochodu)

Rozliczenie PITu rocznego przy dochodach zagranicznych od 100 zł. brutto

Inne usługi według stawki godzinowej - 60 zł brutto