Pierwsza pozycja w Księdze Przychodów i Rozchodów to spis z natury

Dodano 9.2.2018

Zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów § 27 ust. 1 podatnicy są zobowiązani do wpisania spisu z natury do księgi, nie tylko na koniec roku podatkowego, ale także na dzień 1 stycznia roku następnego. Nawet w przypadku zerowego spisu pierwszą pozycją w ksiązce powinien być wpis wartości spisu z natury -  w tym przypadku 0. Niestety bardzo wielu przedsiebiorców zapomina o tym fakcie.