Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 r.

Dodano 19.9.2019

Najnowsza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje obniżenie pierwszego  progu podatkowego z 18% do 17%. Drugi próg 32 proc. pozostanie bez zmian i nadal będzie miał zastosowanie do dochodów powyżej 85 528 zł. Obniżenie stawki ma dotyczyć podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Ustawa przewiduje również ponad dwukrotny wzrost "pracowniczych" kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,

300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł.

Wartości te będą miały zastosowanie już od października br. Roczna stawka podatku za 2019 r. będzie wynosić natomiast 17,75 proc. Docelowa 17-proc. stawka PIT będzie stosowana od 2020 r.

Pełna treść nowelizacji:

 http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3714_u.htm

Lea sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 4f lok.3 80-462 Gdańsk, NIP 5842761707

KRS 0000685528 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 10.000 złotych