Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Dodano 11.10.2019

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. W rozporządzeniu ustalono, że najniższa krajowa w 2020 roku wyniesie 2600 zł. brutto, czyli ok. 1.890 zł na rękę (netto). Natomiast minimalna stawka za godzinę pracy w 2020 roku wzrośnie z 14,70 do 17,00 zł. brutto (dotyczy umów cywilnoprawnych).

Lea sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 4f lok.3 80-462 Gdańsk, NIP 5842761707

KRS 0000685528 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 10.000 złotych