Wydatki sfinansowane dotacją mogą być kosztem przedsiębiorcy

Dodano 11.10.2019

Dotacja otrzymana z urzędu pracy (ze środków Funduszu Pracy) na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być wykorzystana m.in. na zakup wyposażenia i środków trwałych. Ustawa o podatku dochodowym bardzo preferencyjnie traktuje otrzymanie i wykorzystanie tych środków. Finansowanie to zwolnione jest z opodatkowania jako przychód i mogłoby się wydawać, że tym samym poczynione zakupy nie będą kosztem uzyskania przychodu. A jednak zakupy wyposażenia, materiałów, towarów handlowych i innych firmowych przedmiotów mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, ponieważ nie zostały wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych. Przepis ten nie dotyczy jednak odpisów amoryzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych, które w tym przypadku nie będą korzystały z tego przywileju.

Jeśli chodzi o VAT, to dotacja z urzędu pracy otrzymana na całokształt działalności nie stanowi obrotu podlegającego VAT. Jeżeli przedsiębiorca zarejestruje się jako czynny podatnik VAT, to co do zasady przysługuje mu prawo do odliczania VAT naliczonego od zakupów z dotacji na cele działalności opodatkowanej. Skorzystanie z prawa do odliczenia będzie się jednak wiązać z koniecznością zwrotu części dotacji (odpowiadającej kwocie odliczonego VATu).

Więcej na ten temat: 

https://rachunkowosc.com.pl/dotacja_z_urzedu_pracy_na_rozpoczecie_dzialalnosci_konsekwencje_podatkowe

 

 

 

 

Lea sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 4f lok.3 80-462 Gdańsk, NIP 5842761707

KRS 0000685528 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 10.000 złotych