Indywidualne rachunki podatkowe od 1 stycznia 2020 r.

Dodano 4.11.2019

Tylko do końca grudnia 2019 r. będzie funkcjonował dotychczasowy system opłacania podatków PIT, VAT i CIT. Od nowego roku każdy podatnik będzie miał obowiązek opłacania swoich podatków na indywidualny rachunek stworzony dla niego przez Ministerstwo Finansów. Numer rachunku można sprawidzić na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego, podając PESEL lub NIP.

Więcej informacji na stronie: 

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/pytania-i-odpowiedzi.

Lea sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 4f lok.3 80-462 Gdańsk, NIP 5842761707

KRS 0000685528 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 10.000 złotych