Limit jednorazowej amortyzacji wzrośnie do 10.000 zł

Dodano 15.12.2017

Limit tzw. jednorazowej amortyzacji zostanie podniesiony z obecnych 3,5 do10 tysięcy zł. Nowa wartość obejmie składniki majątku wprowadzone do użytku po 31.12.2017 r.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1878

Lea sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 4f lok.3 80-462 Gdańsk, NIP 5842761707

KRS 0000685528 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 10.000 złotych