LIMITY

rozliczenia bezgotówkowe, biała lista

transakcje powyżej 15.000 zł. brutto 

zwolnienie podmiotowe z VAT*

do 200.000 zł. obrotu rocznie

zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej*

do 20.000 zł. obrotu rocznie

dla podmiotów rozpoczynających działalność limt dzieli się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych*

do 2.000.000 EUR obrotu rocznie

jednorazowa amortyzacja

do 10.000 zł.

do 100.000 zł. fabrycznie nowe maszyny i urządzenia z grup 3-6 oraz 8 KŚT*

*przepisy przewidują wyłączenia dla niektórych podmiotów lub branż

data aktualizacji - 08/01/2021 r.

Lea sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 4f lok.3 80-462 Gdańsk, NIP 5842761707

KRS 0000685528 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 10.000 złotych